စိုက်ပျိုးမေမေ
Agri-Women Entrepreneurship

အိမ်ခြံဝန်းအာဟာရဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးသူအမျိုးသမီးစွန့်ဦးတီထွင်ဆုရသူများ(Agri-Women Entrepreneurship in Home Nutrition Garden Award Winners)

in Collaboration with Myanmar Organic Growers and Producers Association(MOGPA)


ပြည်သူအင်အားရှိမှ

ကျန်းမာပျော်ရွှင်သောအမျိုးသမီးများမှသည် ကျန်းမာပျော်ရွှင်သောမိသားစုများဆီသို့